Wszystko dla imigrantow

Trochę historii

Historia Polycultural Immigrant & Community Services sięga lat 70.  Dokładnie 1973 roku,kiedy w Toronto powstała Polska Organizacja Pomocy Imigrantom, PIAS-T (Polish Immigrant Aid Services-Toronto). Po dwudziestu latach swojej działalności, w 1993 roku PIAS-T połączyła się z Polską Wspólnotą Socjalną Pomocą, PCSS (Polish Community Social Services) tworząc agencję o nazwie Polska Pomoc dla Imigrantów ( Polish Immigrant and Community Services), zaś w 2000 roku zmieniła nazwę na obecnie istniejącą, Polycultural Immigrant and Community Services (PICS). Wszystko po to, aby nie tylko być polską organizacją, ale żeby świadczyć usługi oraz pomagać wielu grupom przede wszystkim zaś, wszystkim imigrantom. Dzisiaj PICS jest dynamicznie działającą, multikulturalną organizacją. Udziela wsparcia wszystkim imigrantom w kilku  lokalizacjach na terenie GTA.  Co ważne, PICS jest organizacją rządową i w związku z tym, nie pobiera żadnych opłat z tytułu usług, jakie oferuje. A oferuje wiele. Począwszy od pomocy przy stawianiu „pierwszych kroków” w Kanadzie, poprzez usługi prawne, skończywszy na bogatej ofercie nauki języka angielskiego, bez którego na tym kontynencie jest trudno.

Pierwsze kroki w Kanadzie

Dla imigrantów, którzy do Toronto dopiero przyjechali wszystko jest nowe, nieznane i być może trochę przerażające. PICS pomaga nowoprzybyłym w przystosowywaniu się do nowej kultury. Taka pomoc odbywa się na dwóch płaszczyznach: po pierwsze jest to program adaptacji i osiedlania imigrantów (Immigrant Settlement and Adaptation Program  – ISAP) którego głównym celem jest zapewnienie prawidłowego wsparcia oraz udzielanie pomocy nowoprzybyłym do Kanady. Imigrantów trzeba, przede wszystkim –  „przestawić” na nowy tryb życia – zapoznać z zasadami społecznymi, ekonomicznymi oraz kulturowymi. Po drugie, PICS oferuje program przystosowania nowoprzybyłych  do życia – Newcomer Settlement Program (NSP).  Oprócz tego, że w PICS  uzyskać można wszystkie cenne informacje na temat szukania mieszkania, pracy, opieki lekarskiej, a także społecznej, organizacja nie zostawia imigrantów z problemem „sam na sam”. W PICS jest wielu wolontariuszy, którzy pomagają w załatwieniu tych najważniejszych, elementarnych spraw. Pomagają wypełniać różnego rodzaju wnioski, „robią za tłumaczy”, a także załatwiać rzeczy bardziej przyziemne, pomagają kupić np. bilety lub sieciówki komunikacyjne. PICS uprawniona jest również do tłumaczenia wszelkich, prawnych dokumentów. Udziela pomocy przy tworzeniu takich dokumentów, poprzez udostępnienie potrzebnych do tego celu środków, czyli komputerów, telefonów czy fax-ów. Program ISAP wspierany jest przez ministerstwo obywatelstwa i imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada) natomiast program NSP wspomagany jest przez ontaryjskie ministerstwo obywatelstwa oraz imigracji. (Ontario Ministry of Citizenship and Immigration).

Do pracy rodacy!

Aby skutecznie przystosować się do nowego społeczeństwa niewątpliwie ważnym etapem jest praca. I tu znowu można liczyć na pomoc PICS-u w postaci programu Pomoc Imigrantom w Znajdowaniu Zatrudnienia (Immigrant Employment Assistance Program)  Program realizowany jest w małych grupach, 15 godzin w ciągu 3 tygodni. Wykwalifikowana kadra wyjaśnia jak przygotować się do szukania pracy, przekazuje umiejętności pisania resume, listu motywacyjnego, oraz przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Znając dobrze kanadyjski rynek pracy, pracownicy PICS sugerują w jakich dziedzinach najlepiej jest znaleźć zatrudnienie. Oczywiście bezpośrednio pracy nie znajdują, pomagają natomiast w procesie jej szukania. W tym celu udostępnione są wszystkie przydatne środki: komputery, telefony, drukarki, fax-y, Internet oraz pomoc przy obsługiwaniu takich programów komputerowych jak Microsoft Word, Microsoft Excel, czy Power Point.

Ciekawym sposobem pomocy w PICS jest tzw. “Assistance in decision making process and case management “. Pracownicy PICS wspierają imigrantów przy podejmowaniu ważnych decyzji, jak również wyzwań. Poza tym pomagają przy rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych właśnie z tymi decyzjami. Pomoc psychologiczna dla nowoprzybyłych jest czasem ważniejsza niż pomoc przy zrobieniu zakupów.

Ale na pracy, czy szukania mieszkania życie imigranta nie kończy się. W procesie integracji ważni są inni ludzie, z którymi można wyskoczyć do kina, teatru lub po prostu na zakupy. „Newcomers Clubs”, to w wolnym tłumaczeniu grupy-kluby nowoprzybyłych. Tych zgrupowań jest tak wiele, jak wiele jest różnych imigrantów w PICS. Spotkania są dla młodych, dorosłych i starszych, gdzie co tydzień mogą oni dykutować na interesujące ich tematy, niewątpliwie najważniejszym z nich jest przystosowanie się do życia w Kanadzie. Każdy ma swoje spostrzeżenia, poglądy, uwagi, którymi może dzielić się na forum takiej grupy, a co za tym idzie, co raz lepiej poznawać uczestników i przez to samąKanadę.

Tłumaczenia

Mało kto wie, że Polycultural Immigrant & Community Services upoważniona jest do tłumaczenia dokumentów np.: kontraktów, dokumentów finansowych, generalnej korespondencji, lekarskich wyników badań, aktów urodzenia oraz aktów ślubu, a także dyplomów, jak i wszelkich dokumentów edukacyjnych. PICS ma dobrze wykwalifikowana kadrę, gdzie każdy z pracowników obowiązkowo mówi w dwóch, obcych językach.

Pomoc szkolna

Bardzo ciekawy jest program, który nazywa się SWIS ( The Settlement Workers in Schools) i polega on na pomocy nowoprzybyłym w dostaniu się do szkół podstawowych. Pomoc polega na asystowaniu imigrantom przy ich zapisach do tych szkół oraz udzielaniu wszelkich informacji dotyczących edukacji w Kanadzie. Pomoc udzielana jest także tym, którzy dopiero do Kanady przyjechali, ale są w wieku podjęcia szkoły na poziomie liceum (high school). Ponadto istnieje jeszcze „NOW” – The Newcomer Orientation Week. Ten bardzo oryginalny skrót to nazwa sierpniowej, tygodniowej sesji, które ma miejsce tuż przed rokiem szkolnym. Sesją „NOW” kierują m.in. ludzie młodzi, którzy też kiedyś przyjechali do Kanady i byli dokładnie w tym samamym miejscu, co obecni uczestnicy spotkania. Poza tym obecni są nauczyciele oraz przedstawiciele PICS.

Nauka języka angielskiego

Języka angielskiego PICS uczy na różnych poziomach.  Zajęcia odbywają się  w różnych dniach i godzinach, a co najważniejsze można wybrać sobie rodzaj takich zajęć. Lekcje ranne, od poniedziałku do piątku odbywają się w godzinach od 9:00 do 14:30. Dla osób pracujących powstały lekcje wieczorne, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 18:00-20:30.

Dla zaawansowanych – ELT program (English Language Training) to nauka na zaawansowanym poziomie języka angielskiego dla nowoprzybyłych, dorosłych. Celem ELT jest nauka profesjonalnego języka, takiego, który przyda się przede wszystkim na rynku pracy. Ponadto jest to kurs dla osób, które już wcześniej  w swoich krajach skończyły studia, ale nie znają angielskiego w swojej profesji. Przed podjęciem nauki na zajęciach ELT uczestnicy muszą zostać ocenieni pod kątem biegłości językowej przez specjalne centrum testowe, jak również spełniać wymagania płynności językowej. Język angielski jest tam na poziomie zaawansowanym, a główny nacisk kładzie się na specyficzne słownictwo, komunikację przydatną na rynku pracy, jak i w ogóle sposób szukania pracy w swojej profesji, a także na obyczajowość w miejscu pracy w Kanadzie. Na zajęcia ELT zapraszani są tzw. Guest Speakers, czyli po prostu goście wykładowcy. Ich pogadanki mają na celu przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących rynku pracy, zatrudnienia, perspektyw, a także dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.

PICS stworzyło 8 poziomów nauki języka. Każdy stopień zaawansowania to inna klasa. O przydziale do poszczególnej grupy decyduje wynik testu sprawdzającego, który pisze każdy zainteresowany. Zajęcia odbywają się w bardzo ciekawy sposób, w większości sal są komputery a grupy nie są liczne.

Imigranci w PICS

Ning, lat 29, imigrantka z Chin, na zajęcia w PICS uczęszcza od miesiąca. Angielskiego zaczęła uczyć się jeszcze w Chinach, będąc na studiach informatycznych. Jednak, jak mówi, był to zupełnie inny angielski, gdzie nacisk postawiony był głównie na suchą gramatykę uzupełnianą żmudnymi ćwiczeniami. W PICS zajęcia są przede wszystkim codziennie, co daje jej możliwość lepszego osłuchania się z tym językiem. A język angielski dla niej jest czymś zupełnie nowym i innym, to przecież inny alfabet, inne znaki, ale to także inna kultura w całym tego słowa znaczeniu. Na tych zajęciach Ning codziennie uczy się czegoś nowego, ponieważ lekcje odbywają się w rozmaity sposób. Ostatnio byli w muzeum. Sporo czasu poświęcają aby poznać kulturę i obyczaje Kanady. Na zajęcia zapraszane są osoby, które pracują np. w policji lub straży pożarnej, co więcej takie osoby nie opowiadają suchych faktów o tym co robi strażak, bo tym wszyscy wiedzą. To przede wszystkim ciekawe opowieści z życia wzięte, to relacja osoby, która pracuje w tym zawodzie od kilku lat.  Wszystko po to, aby podać informacje z pierwszej ręki. Jak mówi Ning, takie lekcje są dla niej najciekawsze. W Kanadzie ceni sobie świerze powietrze oraz dużo przestrzeni.

Dla Rosena, (38lat) pochodzącego z Bułgarii, najlepsze co oferuje Kanada, to system opieki zdrowotnej, o którym przede wszystkim dowiedział się z zajęć w PICS. Angielskiego uczy się od 2 miesięcy i już potrafi dogadać się w podstawowych sprawach. Poprawnie odpowiada na proste pytania, starannie tworzy zdania, skupia się nad poprawną wymową. Jak mówi, zajęcia programu LINC przyniosły mu wiele korzyści merytorycznych, ale także społecznych. To tutaj poznał sporo znajomych, nie tylko Europejczyków. Z  niektórymi spotyka się także po szkole. Kanada to dla niego przede wszystkim kraj wielu możliwości. Po skończeniu kursu w PICS zamierza pracować w kanadyjskich firmach, dokładnie jeszcze nie wie gdzie, ale wie, że z dobrym językiem angielskim ma duże szanse.

Gdzie szukać PICS?

Skąd nowoprzybyły może dowiedzieć się o PICS? Są trzy źródła: po pierwsze ambasady i konsulaty, po drugie Internet,  gdzie w dowolnej wyszukiwarce po wpisaniu „immigrant and community services Toronto” znajdujemy lokalizacje oraz stronę internetową organizacji, a po trzecie… po prostu poczta pantoflowa. Jedni imigranci przekazują takie informacje innym, podają stronę lub poprostu adres, czy telefon.  Usługi PICS są na bardzo wysokim i profesjonalnym poziomie. Zajmując się sprawami imigracyjnymi, agencja ta z góry nastawiła się na dobrą komunikację, co jest przecież kluczem jej sukcesu. I tak pracownicy organizacji mówią w językach: angielskim, francuskim, arabskim, chińskim, farsi, dari, hindi, koreańskim, polskim, pandżabi, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, hiszpańskim, ukraińskim oraz wieloma językami afrykańskimi. Spektrum języków jest szerokie, możliwość pomocy oferują w każdej kwestii i pomyśleć, że wszystko zaczęło się od PIASTA…

Polycultural Immigrant&Community Services znajduje się w czterech miejscach:

  1. Etobicoke – główne biuro, 3363 Bloor Street West, ON, M8X 1G2 tel.:416-233-0055, Fax:416-233-5141,
  2. Toronto, 15 Roncesvalles Avenue, Suite 202, ON, M6R 2K2, tel.: 416-533-9471, Fax: 416-533-4074
  3. Mississauga, 2225 Erin Mills Parkway, ON, L5K 1T9 tel.: 905-403-8860 lub 905-403-9662, Fax: 905-403-0896 oraz
  4. Scarborough, 3174 Eglinton Avenue East, ON, M1J 2H5 tel.: 416-261-4901 lub 416-261-1380, Fax: 416-261-1175

Polycultural

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *