Building Bridges, Building Leaders – a professional conference

Jeśli ktoś uważa, że polityka to „inny świat”, a liderem może być tylko „wybraniec” jest w błędzie. Udowodnili to uczestnicy międzynarodowej konferencji Quo Vadis II w Windsor w Kanadzie. Sympozjum miało miejsce na Uniwersytecie Windsorowskim w dniach 7-9 maja. Uczestnikami byli studenci, absolwenci uczelni wyższych, harcerze, a także ważne osobistości ze świata polityki, biznesu, szkolnictwa wyższego oraz przeróżnych organizacji polonijnych z Ameryki Północnej oraz Europy. Z całej Kanady było 130 uczestników, ze Stanów Zjednoczonych 20, z Polski 3, z Austrii, Anglii oraz Chorwacji po jednym delegacie. Dlatego już dziś możemy powiedzieć, że była to konferencja o charakterze międzynarodowym. Dodatkowo rangę spotkania...